Domaćin događaja u The Columbia Inn u Peralynni

Columbia Inn nudi pakete za intimne vjenčanja, probane večere, tuševe, obljetnice, rođendane, ručkove i čajne zabave. Raspitajte se o našim događanjima kontaktiranjem našeg Planera događanja na (410) 715-4600 ili na e-mail peralynna@aol.com.

U hotelu Inn nalaze se prikupljanja sredstava, korporativni sastanci, obiteljska događanja, tuševi za bebe i još mnogo toga. Raspitajte se o našoj uslužnoj ugostiteljskoj usluzi i opsežnom meniju. Možemo prilagoditi specifičnim prehrambenim potrebama.

Vjenčanja i svečanosti

Obratite se Columbia Inn u Peralynni kako biste ugostili večeru za probe i svoju intimnu ceremoniju vjenčanja.

(410) 715-4600

peralynna@aol.com

Vintage limuzine

Kontaktirajte Vintage Limos da biste dovršili svoj poseban događaj u Peralynni. Služe Maryland, Virginia i DC.

888-757-3249

www.vintagelimos.biz