Stáž s dočasným bývaním

Columbia Inn v Peralynne v súčasnosti prijíma životopisy pre náš program stáží. Táto úžasná príležitosť vám predstaví každodenné operácie, predaj, marketing a správu najlepších nocľahov s raňajkami v Marylande. Táto skúsenosť vám poskytne cenné nástroje a vedomosti na vykonávanie kariéry v pohostinstve.

Toto je neplatená pozícia, ktorá je k dispozícii pre vysokoškolské úvery s bývaním. Iba pohostinstvá. Musí mať platné pracovné povolenie alebo doklad o občianstve USA. Vyžaduje sa kontrola na pozadí.

Ak chcete získať viac informácií, pošlite e-mailom svoj životopis a tri odkazy na Cynthia Lynn na adrese peralynna@aol.com alebo na telefónnom čísle (410) 715-4600. Nezabudnite nám povedať niečo o sebe, ako aj o vašich navrhovaných dátumoch začiatku / ukončenia, hodinách, ktoré ste schopní týždenne pracovať, a krátkej eseji, v ktorej uvediete, prečo by ste sa chceli zúčastniť stáže v Peralynne.