Hľadáme niekoľko dobrých, energických ľudí, ktorí majú záujem o budovanie a udržiavanie vynikajúcej reputácie v oblasti pohostinnosti.

Ponúkame stáže v hoteloch - povinné kurzy - (platené spoločnosťou), krížové školenia vo všetkých oddeleniach, bonusy a priestor pre rast a kreativitu s rastúcou kompetenciou.

Dostupné otvory:

  • Nočný audítor
  • Recepčný / rezervačný úradník
  • Skupinový a firemný predaj
  • Ranný šéfkuchár
  • hospodárstvo
  • údržba

Vyžaduje sa spätná kontrola a silné referencie

Musí mať spoľahlivú prepravu a musí byť ochotný nosiť odev a / alebo uniformu predpísanej spoločnosti.

Plat zodpovedajúci skúsenostiam a kompetenciám. Zašlite svoj životopis a sprievodný list na adresu peralynna@aol.com.