Tổ chức một sự kiện tại The Columbia Inn tại Peralynna

Columbia Inn cung cấp các gói cho đám cưới thân mật, bữa tối diễn tập, tắm vòi sen, ngày kỷ niệm, tiệc sinh nhật, bữa nửa buổi và tiệc trà. Hỏi về các sự kiện của chúng tôi bằng cách liên hệ với Công cụ tổ chức sự kiện của chúng tôi theo số (410) 715-4600 hoặc gửi email tới peralynna@aol.com.

Nhà trọ tổ chức gây quỹ, các cuộc họp của công ty, các sự kiện gia đình, tắm vòi sen, và nhiều hơn nữa. Hỏi về dịch vụ ăn uống tại nhà của chúng tôi và thực đơn phong phú. Chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu chế độ ăn uống cụ thể.

Đám cưới và nghi lễ

Liên lạc với The Columbia Inn tại Peralynna để tổ chức bữa tối diễn tập và lễ cưới thân mật của bạn.

(410) 715-4600

peralynna@aol.com

Limos cổ điển

Liên lạc với Vintage Limos để hoàn thành sự kiện đặc biệt của bạn tại Peralynna. Phục vụ Maryland, Virginia và DC.

888-757-3249

www.vintag006os.biz